Najčastejšie otázky

Vyriešte svoj problém alebo nejasnosti jednoducho. Odpovede na najčastejšie otázky nájdete priamo tu.

SIM karta

Kde sa dá kúpiť SIM karta a koľko stojí?

Novú SIM kartu Bodka nájdete v každej predajni Tesco. Štandardná cena SIM karty je 3,90 €, pričom SIM karta obsahuje úvodný kredit v rovnakej výške. SIM kartu si môžete objednať aj online – v takom prípade vám ju bezplatne doručíme domov.

Pôvodnú SIM kartu (s kreditom 5 € za cenu 5 € , na ktorú si môžete zaregistrovať číslo Clubcard) dostanete na vyžiadanie:

 • v Centre služieb zákazníkom v hypermarketoch a obchodných domoch Tesco,
 • v oddelení Telefóny alebo na predajnom mieste Tesco mobile vo vybraných predajniach,
 • pri pokladni v expresoch a supermarketoch Tesco.

Ako si aktivujem SIM kartu?

O aktiváciu SIM karty môžete požiadať v každej predajni Tesco alebo na www.tescomobile.sk/aktivacia.

Aké formáty SIM kariet ponúkate?

SIM karty, zakúpené po 31. marci 2015 obsahujú microSIM aj nanoSIM formát, ktorý si môžete jednoducho vylúpiť z plastového nosiča.

Čo mám robiť, keď mi ukradli SIM kartu alebo telefón?

Odporúčame vám bezodkladne kontaktovať našu zákaznícku linku 0949 949 969 a požiadať o zablokovanie SIM karty. Vyhnete sa tak jej prípadnému zneužitiu. Následne môžete do 30 dní požiadať v niektorej z predajní Tesco o vydanie novej SIM karty. Výmena SIM karty je spoplatnená v zmysle platného cenníka.

Čo mám robiť, keď som zabudol svoj PIN kód?

Ak ste zabudli a trikrát po sebe zadali nesprávny PIN kód, vaša SIM karta sa zablokovala. SIM kartu môžete odblokovať pomocou PUK kódu. PIN aj PUK kód nájdete na plastovom nosiči SIM karty. Ak ho nemáte, môžete požiadať o opätovné vydanie PUK kódu zavolaním na zákaznícku linku 0949 949 969. Vydanie PUK kódu je spoplatnené v zmysle cenníka.

Prenos čísla

Môžem si do Tesco mobile preniesť svoje číslo?

Samozrejme. Do Tesco mobile si môžete preniesť číslo od ktoréhokoľvek operátora.

Ako mám postupovať pri prenose čísla?

Ak už máte Tesco mobile SIM kartu, číslo si môžete preniesť veľmi jednoducho cez SMS:

 1. Vložte vašu súčasnú SIM kartu do mobilu.
 2. Napíšte SMS, v ktorej ako prvé uvediete „Prenos“, potom medzeru, telefónne číslo vašej Tesco mobile SIM karty, ďalšiu medzeru a PUK kód z vašej Tesco mobile SIM karty. Napr. Prenos 0940123456 87654321
 3. Odošlite túto SMS na číslo 0940 670 000. SMS je spoplatnená podľa cenníka vášho súčasného operátora.
 4. Prenos môže trvať 4 pracovné dni. Jeho dátum vám oznámime v SMS správe. V deň prenosu vytiahnite starú SIM kartu z telefónu a vložte doň vašu Tesco mobile SIM kartu.

Ak ešte nemáte Tesco mobile SIM kartu, požiadajte o prenos čísla priamo pri jej aktivácii v predajniach Tesco.

Je prenos čísla nejako spoplatnený?

Nie, prenos čísla je bezplatný.

Existujú dôvody, pre ktoré sa prenos čísla nemusí podariť?

Vaše rodné číslo a údaje, ktoré uvediete v žiadosti o prenos, musia byť rovnaké ako údaje vo vašej zmluve so súčasným operátorom. Ak už vlastníte Tesco mobile SIM kartu a číslo si chcete preniesť na ňu, je potrebné, aby aj táto SIM karta bola registrovaná na rovnaké rodné číslo a údaje.

Internet v mobile

Môžem vo svojom mobile využívať internet?

Áno, samozrejme. Môžete si vybrať denný internet, s ktorým platíte len v tie dni, v ktoré sa pripojíte, alebo mesačný internetový balíček.

Ako si aktivujem Internet na deň?

Internet na deň má každý zákazník aktivovaný automaticky. Platí sa len za dni, keď ste skutočne pripojený.

Aký objem dát môžem využívať s Internetom na deň?

Zákazníci s kartou Bodka majú na deň k dispozícii 300 MB dát len za 0,50 €, zákazníci s pôvodnou kartou na dobíjanie kreditu majú 250 MB za 0,50 €. Tento objem je prednastavený a aktivuje sa automaticky pri prvom spustení internetu vo vašom mobile.
Chcete viac dát? Zvýšte si objem na 1 GB dát na deň len za 1 € zaslaním SMS v tvare 1GB na číslo 99222. K nižšiemu objemu dát sa môžete kedykoľvek vrátiť zaslaním SMS v tvare 300MB (resp. 250MB) na 99222.

Zákazníci s paušálom tri100 majú k dispozícii 250 MB dát za 0,50 €.

Ako si aktivujem mesačný internetový balíček?

S programom Bodka si môžete aktivovať jeden z troch mesačných balíčkov podľa vlastného výberu:

 • Internet500 – 500 MB za 3 € mesačne , tvar aktivačnej SMS: INET500 A
 • Internet1500 – 1500 MB za 6 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET1500 A
 • Internet3000 – 3000 MB za 9 € mesačne, tvar aktivačnej SMS: INET3000 A
S programom Karta na dobíjanie kreditu a paušál tri100 máte k dispozícii 500 MB za 5 € mesačne. Balíček si aktivujete odoslaním bezplatnej SMS na číslo 99222 v tvare INET500 A.

*Uvedená ponuka internetu na mesiac je platná od 1.9.2017. Ponuku internetu na mesiac platnú do 31.8.2017 nájdete v Cenníku služieb (Tesco mobile Bodka) platnému od 3.7.2017 a Cenníku služieb (Karta na dobíjanie kreditu a paušál tri100) platnému od 3.7.2017.

Čo sa stane, ak vyčerpám predplatený objem dát?

Po vyčerpaní predplateného objemu dát pred koncom platnosti mesačného balíčka alebo Internetu na deň sa prenos dát pozastaví.

Ak využívate mesačný balíček, pre ďalšie surfovanie môžete:
 • automaticky alebo jednorázovo navýšiť predplatený objem dát balíčka
 • prejsť na vyšší dátový balíček zaslaním príslušnej aktivačnej SMS
 • deaktivovať si balíček zaslaním deaktivačnej SMS, čím začnete ihneď automaticky využívať Internet na deň
 • počkať do konca platnosti balíčka, kedy sa predplatený objem dát opäť obnoví

Ak využívate Internet na deň, pre ďalšie surfovanie je potrebná automatická alebo jednorazová obnova Internetu na deň. Pri aktivácii volacích programov Bodka a Karta na dobíjanie kreditu alebo pri prechode z mesačného internetového balíčku na denný internet je služba Automatická obnova Internetu na deň zapnutá automaticky. Viac informácií nájdete v Cenníku.

Ako si nastavím v telefóne internet?

Internet v telefóne si môžete nastaviť jednoducho podľa nášho návodu.

Môžem používať internet aj v počítači, resp. USB modeme?

Áno, Tesco mobile SIM kartu môžete bez obmedzení používať aj v počítači či USB modeme.

4G LTE

Čo vlastne znamená skratka 4G alebo aj LTE?

LTE je skratka pre Long Term Evolution a predstavuje najnovšiu generáciu mobilnej siete. Technológia LTE sa často označuje aj ako sieť 4G ﴾štvrtá generácia mobilnej dátovej siete﴿. Je to veľký krok vpred vo využívaní mobilného internetového pripojenia s vysokou rýchlosťou. Dáta sa vám načítavajú bleskurýchlo a aj odozva je takmer okamžitá. Jednoducho povedané, je to momentálne najrýchlejší mobilný internet.

Ako zistím, či môj telefón alebo tablet podporuje 4G LTE Internet?

Pripojenie 4G LTE využíva na prenos informácií frekvenciu 800 MHz, ktorú musí váš smartfón alebo tablet podporovať. Informáciu o podpore LTE (prípadne 4G) siete nájdete zvyčajne v technických parametroch každého telefónu alebo tabletu.

Čo mám urobiť, keď moja SIM karta nie je vhodná pre 4G LTE?

Stačí navštíviť ktorúkoľvek predajňu a naši predajcovia v stánku Tesco mobile alebo v Centre služieb zákazníkom vám kartu bezplatne vymenia.

Ako zistím, či mám správne nastavenú sieť pre pripojenie k 4G LTE Internetu?

Pokiaľ už v súčasnosti aktívne používate mobilné internetové pripojenie, máte APN (Access Point Network) nastavené správne na o2internet. V prípade, že sa vám pripojiť do dátovej siete nedarí, skontrolujte a nastavte si APN podľa postupu uvedeného tu alebo kontaktujte Zákaznícku linku 969.

Ako sa pripojím do 4G LTE siete?

Pre prístup do 4G LTE siete je potrebné mať smartfón alebo tablet, ktorý podporuje 4G LTE, SIM kartu podporujúcu 4G (skontrolovať tu), byť v pokrytí 4G LTE siete a mať správne nastavené APN – o2internet. Prístup do 4G LTE siete je automatický pre všetkých zákazníkov bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

Aký internet v mobile môžem využiť pre surfovanie v 4G LTE sieti?

V 4G LTE sieti môžete využívať všetky mesačné dátové balíčky aj všetky varianty služby Internet na deň, bez akýchkoľvek poplatkov navyše.

Akou rýchlosťou budem surfovať?

Teoretická rýchlosť pre prijímanie dát je až 73 Mbps a pre odosielanie dát 25 Mbps. Tieto hodnoty sú priamo závislé na vyťažení siete a teda môžu byť nižšie. Zákazníci Tesco mobile si aj napriek tomu môžu vychutnávať surfovanie na internete reálnou rýchlosťou okolo 25 Mbps pre odosielanie a 15 Mbps pre prijímanie.

Keď nechcem využívať 4G LTE, môžem si ho deaktivovať?

Áno, 4G LTE si môžete deaktivovať dvoma spôsobmi. Buď si vo vašom smartfóne, v časti „Nastavenia", upravíte nastavenie prístupu do siete 4G LTE alebo o deaktiváciu požiadate prostredníctvom Zákazníckej linky 969.

Dobitie kreditu

Ako si aktivujem Nabitý víkend (bezplatné volania v Tesco mobile)?

Službu Nabitý víkend si aktivujete dobitím kreditu počas piatka od 00:00:01 do 23:59:59 cez akýkoľvek dobíjací kanál. Bezplatné volania na účastnícke čísla Tesco mobile sa aktivujú bezprostredne po dobití kreditu a platia od doručenia potvrdzujúcej SMS správy do najbližšej nedele 23:59:59. S cieľom ochrany pred zneužívaním služby sa bezplatné volania neaktivujú, ak v čase dobitia kreditu je na SIM karte súčet štandardného a bonusového kreditu vyšší ako 30 €.

Ako si môžem dobiť kredit?

Kredit si môžete dobiť pri pokladniach v každej predajni Tesco, cez bankomat alebo jednoducho a pohodlne cez internet.

Čo mám robiť, ak na bankomate neviem nájsť voľbu pre dobitie kreditu Tesco mobile?

Pri dobíjaní kreditu cez bankomat používajte voľbu pre O2 dobitie kreditu.

Ako zistím stav kreditu?

Ak si chcete skontrolovať vašu spotrebu, odošlite bezplatnú SMS na číslo 99222 v tvare SPOTREBA. Stav kreditu môžete bezplatne zistiť aj zadaním *100*# a stlačením tlačidla hovor na vašom telefóne.

Dobitie kreditu z Clubcard

Pri dobití z Clubcard poukážky sa mi navýšil kredit iba v základnej hodnote poukážky, nie dvojnásobok. Prečo?

Ak dobíjate tarif Bodka, základná hodnota poukážky sa Vám vždy navýši vo forme štandardného kreditu a zdvojnásobená suma sa pripíše ako špeciálny bonus. Príklad: Pri použití poukážky v hodnote 2 € (=4 € na kredit Tesco mobile) sa Vám navýšia 2 € štandardného kreditu + 2 € ako bonusový kredit. O oboch typoch navýšeného kreditu Vás informuje samostatná SMS. Bonusový kredit má rovnakú platnosť a možno ho využiť na úhradu všetkých typov služieb ako štandardný kredit.

Ak dobíjate starší tarif Karta na dobíjanie kreditu, zdvojnásobenie kreditu je podmienené aktívnou službou Clubcard Extra. Viac informácii nájdete v aktuálnom cenníku Vášho tarifu.

Môžem využiť Dobitie z Clubcard aj pre starší tarif Karta na dobíjanie kreditu?

Áno, Clubcard poukážku je možne využiť aj na dobitie staršej Karty. V tomto prípade sa však dobíja iba základná hodnota poukážky a zdvojnásobenie dobíjaného kreditu zabezpečuje služba Clubcard Extra – dvojnásobok kreditu pri každom dobití. Je teda potrebné mať k Vášmu číslu v Tesco mobile zaregistrované číslo Clubcard a dvojnásobená suma sa pripisuje vo forme extra kreditu. Viac informácii nájdete v aktuálnom cenníku Vášho tarifu.

Nefunguje mi mobilná aplikácia Clubcard. Nemám v aplikácii poukážky. Kedy dostanem poukážky Clubcard? Ako sa mám stať členom Clubcard?

Pre bližšie informácie o programe Clubcard alebo v prípade problémov s mobilnou aplikáciou Tesco Clubcard sa, prosím, obráťte na kolegov z help linky Tesco Clubcard 0800 222 333. Viac informácií nájdete aj na webe https://tesco.sk/clubcard/.

Mám mobilnú aplikáciu Clubcard a v nej poukážky, ale chýba mi možnosť dobiť z nich kredit.

Skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie. Funkcia dobíjania kreditu pribudla do aplikácie s aktualizáciou k 20. 4. 2020.

Dá sa kredit s poukážkou dobiť aj inak než v mobilnej aplikácii Clubcard?

Momentálne je možné poukážky na kredit premeniť iba v mobilnej aplikácii Tesco Clubcard. Dobitie poukážkou v aplikácii Môj Tesco mobile alebo papierovou poukážkou na pokladni v predajni a získanie dvojnásobku kreditu momentálne nie je možné.

Existuje limit na množstvo kreditu, ktorý takto môžem získať?

Množstvo kreditu, ktoré si môžete z Clubcard dobiť, je obmedzené počtom a hodnotou Vašich Clubcard poukážok.

Dvojnásobok dát za dobitie kreditu

V ktorých dátových balíčkoch si môžem zdvojnásobiť objem dát?

Služba Dvojnásobok dát za dobitie kreditu je dostupná pre mesačné dátové balíčky tarifu Bodka. Zdvojnásobiť si môžete dáta v balíčkoch 500 MB, 1500 MB a 3000 MB.

Ako si zdvojnásobenie dát aktivujem?

Službu nie je potrebné aktivovať, od 21.9.2020 je automaticky súčasťou mesačných dátových balíčkov tarifu Bodka. Pre získanie dát navyše stačí mať aktívny jeden z mesačných balíčkov a dobiť si kredit.

Ako často si môžem dáta zdvojnásobiť?

Dáta navyše je možné získať 1x počas mesačnej platnosti dátového balíčka. Bonusové dáta sa automaticky pripíšu hneď po prvom dobití kreditu v danom mesiaci. Ďalšie zdvojnásobenie dát je potom možné až po najbližšom mesačnom spoplatnení dátového balíčka.

Akú výšku kreditu si musím dobiť? Pri akých dobitiach kreditu sa mi objem dát nezdvojnásobí?

Dáta navyše je možné získať dobitím kreditu v akejkoľvek výške, ak ide o platené dobitie a stav kreditu po dobití je vyšší ako 0 EUR. K zdvojnásobeniu dát po dobití kreditu nedôjde:

 • ak je celkový stav Vášho kreditu po dobití menej ako 0 EUR (kredit je „v mínuse“)
 • ak ste si v aktuálnom mesačnom cykle balíčka dáta už raz zdvojnásobili
 • ak Vám bol pripísaný bonusový kredit zo strany Tesco mobile
 • ak ste si dobili dvojnásobný kredit cez službu Dobitie kreditu z Clubcard (benefity nie je možné kombinovať)
 • ak využívate dátový balíček zadarmo s benefitom „Internet na 10 mesiacov zadarmo“
 • ak nevyužívate mesačný dátový balíček s kartou Bodka

Aké sú podmienky čerpania bonusových dát? Je možné si neminuté dáta preniesť do ďalšieho mesiaca?

Pri zdvojnásobení objemu balíčka získate tzv. bonusové dáta, ktoré následne začnete čerpať až po minutí všetkých štandardných dát (aj prenesených). Bonusové dáta sa do ďalšieho obdobia neprenášajú. Ak ich nevyčerpáte, začínate v ďalšom mesiaci opäť so základným objemom svojho balíčka a môžete získať ďalšie bonusové dáta.

Ako zistím, koľko dát navyše som získal?

Bonusové dáta získate vždy v objeme 500 MB, 1500 MB alebo 3000 MB podľa veľkosti Vášho balíčka, bez ohľadu na to, koľko zo základného objemu dát ste už minuli. Získanie bonusových dát vám bezprostredne po dobití kreditu potvrdí SMS správa a ich objem je v spotrebe zobrazený oddelene.

Získal som bonusové dáta, ale nezobrazujú sa mi nikde v mobilnej aplikácii. Prečo?

Pre zobrazenie bonusových dát je potrebné mať v telefóne nainštalovanú najaktuálnejšiu verziu aplikácie Môj Tesco mobile - verzia 1.2. Verziu aplikácie si skontrolujte v správe aplikácii vo svojom telefóne, prípadne si v obchode Google Play overte, či nemáte pri appke Môj Tesco mobile k dispozícii aktualizáciu.

Dvojnásobok kreditu a volanie zadarmo

Ako si aktivujem získavanie dvojnásobného kreditu pri každom dobití a volania na čísla Tesco mobile zadarmo?

Tieto benefity získate aktivovaním služby Clubcard Extra na SIM karte. Služba nie je dostupná pre nový program Bodka. Pre aktiváciu dvojnásobného kreditu pri každom dobití a volaní zadarmo na čísla Tesco mobile si u nás stačí zaregistrovať číslo karty Clubcard. Pošlite nám ho bezplatnou SMS na 99222 v tvare CLUBCARD medzera ČÍSLO KARTY CLUBCARD, napr. CLUBCARD 123456 1234 1234 1234.

Na čo všetko môžem využiť dvojnásobok kreditu?

Dvojnásobok kreditu (tzv. extra kredit) sa čerpá pred štandardným kreditom a jeho platnosť je 30 dňí odo dňa dobitia kreditu. Extra kredit je možné využiť na volania a SMS/MMS v rámci SR. V ostatných prípadoch sa čerpá štandardný kredit.

Akú platnosť majú volania zadarmo?

Po každom dobití kreditu máte k dispozícii až 1 000 bezplatných minút, ktoré môžete využívať 30 dní od každého dobitia kreditu. Následne voláte na čísla Tesco mobile len za 1 cent za minútu.

Ceny v roamingu v rámci Európskej únie

Musím si roamingové ceny v EÚ aktivovať?

Nie, službu EÚ Roaming máte aktivovanú automaticky.

Za koľko budem volať a SMSkovať v roamingu v EÚ s predplatenou kartou Bodka?

So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Za volania v roamingu v rámci EÚ teda zaplatíte 3,9 centa za minútu, za odoslanú SMS 3,9 centa a prijaté hovory sú zadarmo.

Za koľko budem volať a SMSkovať v roamingu v EÚ s Tesco mobile kartou na dobíjanie kreditu?

So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Za volania v roamingu v rámci EÚ (vrátane volaní na čísla Tesco mobile) teda zaplatíte 10 centov za minútu, za odoslanú SMS 5 centov a prijaté hovory sú zadarmo.

Volám s Tesco mobile kartou na dobíjanie kreditu aj v roamingu v EÚ na Tesco mobile čísla za zvýhodnenú cenu 1 cent, prípadne s kartou Clubcard zadarmo?

Na čísla Tesco mobile voláte v roamingu v EÚ za 10 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

Môžem v roamingu v EÚ využívať benefity služby Clubcard Extra?

So službou Clubcard Extra získavate benefity k dobitiu zadarmo – extra kredit a volania na čísla Tesco mobile zadarmo.

Bezplatné volania na čísla Tesco mobile – Na čísla Tesco mobile voláte v roamingu v EÚ za 10 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

Extra kredit nie je možné využiť v roamingu, v roamingu využívate svoj platený a bonusový kredit.

Za koľko budem volať a SMSkovať v roamingu v EÚ s paušálom tri100?

So službou EÚ Roaming voláte a SMSkujete za ceny ako doma na Slovensku. Využívate predplatené minúty do všetkých sietí v SR (okrem predplatených minút na čísla Tesco mobile) a SMS do všetkých sietí v SR. Nad rámec voláte v rámci EÚ (vrátane volaní na čísla Tesco mobile) za 10 centov za minútu a posielate SMS za 5 centov. Prijaté hovory sú zadarmo.

Môžem čerpať predplatené minúty z paušálu tri100 na volania do Tesco mobile aj v roamingu v EÚ?

Na volania na Tesco mobile čísla využívate svoje predplatené minúty do všetkých sietí a nad rámec voláte v EÚ za 10 centov za minútu. Regulácia roamingu sa vzťahuje na volania, ktoré sú ukončené v rozdielnych sieťach (volania na účastnícke čísla mimo čísiel Tesco mobile), zvýhodnené volania na čísla Tesco mobile platia len na Slovensku.

Za akú cenu budem využívať mobilné dáta v roamingu v rámci EÚ?

S aktivovaným internetovým balíčkom máte v EÚ k dispozícii bez príplatku objem dát do výšky limitu, ktorý je zhodný s výškou predplateného objemu dát vášho balíčka (500 MB, 1500 MB alebo 3000 MB). V prípade, že celý balíček alebo jeho časť miniete doma, môžete si balíček v EÚ navýšiť a surfovať bez príplatku až do vyčerpania dátového limitu v EÚ. O vyčerpaní dátového limitu v EÚ budete informovaní SMS správou a následne surfujete ďalej s príplatkom 0,42 centa za MB.

Bez balíčka môžete surfovať so službou Internet na deň, s ktorou môžete v rámci dňa bez príplatku využiť 250 MB alebo 500 MB v závislosti od toho, ktorý objem denných dát ste v danom dni využili ako prvý. V prípade, že celý objem Internetu na deň alebo jeho časť miniete doma, môžete si internet v EÚ obnoviť a surfovať bez príplatku, až do vyčerpania denného limitu v EÚ. Po vyčerpaní tohto limitu surfujete ďalej s príplatkom 0,42 centa za MB.

Keď prídem do roamingu, ako budem vedieť, koľko MB môžem z balíčka ešte využiť?

Informácia o stave čerpania balíčka v roamingu je dostupná odoslaním bezplatnej SMS na 99222 v tvare SPOTREBA.

Čo je služba Roaming Datalimit?

Pri využívaní internetu v zahraničí máte automaticky k dispozícii bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážite účty. Služba umožňuje kontrolu spotreby dát v zahraničí stanovením finančného limitu 50 €. Vždy, keď vaša spotreba dát v zahraničí dosiahne 80 % a 100% z finančného limitu, budete informovaní SMS správou.

Je moja spotreba v roamingu v EÚ nejako obmedzená?

Služba EÚ Roaming je určená na pravidelné cestovanie a vzťahujú sa na ňu zásady primeraného využívania a dátové limity. V prípade prekročenia dátových limitov alebo porušenia týchto zásad vám môžeme účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0384 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,00948 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,012 € za SMS a 0,0042 € za MMS alebo za MB. Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku budete vopred informovaní SMS správou.

Koľko platím v roamingu za prijatie hovoru?

V roamingu v EÚ krajinách za prijatie hovoru neplatíte.

Možem EÚ Roaming využívať aj v krajinách, ktoré nie sú členmi Európskej únie?

V roamingovej Zóne 1 sa okrem krajín EÚ nachádzajú aj krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Veľká Briránia. Možnosť využívať naše služby za ceny ako doma tak prinášame aj zákazníkom cestujúcim do Veľkej Británie, Nórska, Lichtenštajnska a na Island.

Zákaznícka linka 969
(0949 949 969)