Tri mesiace plné výhod

Aktivujte si SIM kartu Bodka od 8. 11. 2017 do 31. 1. 2018 a nasledujúce 3 mesiace môžete využiť štedré výhody.

Tri mesiace plné výhod

Aktivujte si SIM kartu Bodka od 8.11.2017 do 31.1.2018 a nasledujúce 3 mesiace môžete využiť tieto štedré výhody:

Akcia týždňovka

Jednotlivé výhody dostanete postupne, počkajte na doručenie štedrej SMS správy.

Akcia Týždňovka

Pravidlá využitia zliav

Ako fungujú tieto výhody?

 • O spôsobe aktivácie benefitov vás budeme informovať prostredníctvom SMS správ podľa harmonogramu vyššie.
 • Zľava na službu platí len na prvé použitie po doručení štedrej SMS správy a len na telefónnom čísle, na ktoré bola štedrá SMS doručená.
 • Pre využitie zľavy na aktiváciu alebo automatickú obnovu balíčka je potrebné mať na SIM karte dostatočnú výšku kreditu, inak bude aktivácia alebo obnova balíčka so zľavou neúspešná.
 • Po neúspešnej aktivácii balíčka so zľavou z dôvodu nedostatočného kreditu je možné opätovná aktivácia po dobití potrebnej výšky kreditu len počas platnosti ponuky. Po neúspešnej obnove balíčka so zľavou z dôvodu nedostatočného kreditu nie je možné opätovne žiadať o zľavu.
 • V prípade, že zákazník v čase štedrej SMS správy má práve aktívny balíček, na ktorý mu je ponúknutá zľava, bude táto zľava automaticky uplatnená pri ďalšej automatickej obnove balíčka.
 • Využitie zľavy na menší internetový balíček v čase využívania väčšieho internetového balíčka nie je možné. Využitie zľavy na Internet na deň v čase využívania internetového balíčka nie je možné.
 • Pre správne fungovanie zľavy na Internet na deň je potrebné mať na SIM karte kredit vo výške aspoň 0,50 EUR.
 • V prípade nefunkčnosti zľavy alebo nedoručenia štedrej SMS správy nás kontaktujte.

Otázky a odpovede

Ako dostanem výhody?

Počas prvých 3 mesiacov od aktivácie SIM karty vám budú postupne doručované štedré SMS správy s informáciou o zľave. Štedré SMS sú doručované automaticky, nie je potrebné si ich vyžiadať.

Ako si aktivujem zľavy?

Každá štedrá SMS správa obsahuje informáciu o spôsobe aktivácie konkrétnej zľavy:

 • Internet na deň na jeden deň zadarmo môžete využiť jednoduchým zapnutím si internetu v mobile po doručení štedrej SMS správy.
  Poplatok 0,39 EUR za 200 MB dát do polnoci vám nebude účtovaný.
 • Balíček Internet500, Internet1500 alebo Týždňovka so zľavou si aktivujete odoslaním bezplatnej SMS v príslušnom tvare a na číslo uvedené v štedrej SMS správe.
 • Bonus na dobitie kreditu dostanete dobitím kreditu akýmkoľvek spôsobom v hodnote 10 EUR počas platnosti ponuky.

Aká je platnosť zliav?

Každá štedrá SMS správa obsahuje informáciu o platnosti konkrétnej zľavy. Ponuku možno využiť spravidla 7 dní od doručenia štedrej SMS (okrem ponuky bonusu na dobitie kreditu, ktorá platí 14 dní) vrátane dňa doručenia.

Ako dlho trvá aktivácia balíčka so zľavou?

Balíček so zľavou je aktivovaný najneskôr do 24 hodín, úspešná aktivácia balíčka je vždy potvrdená SMS správou.

Aktivoval som si balíček so zľavou, ale nemal som dostatok kreditu. Čo teraz?

Pre využitie zľavy na balíčky je potrebné mať dostatok kreditu na SIM karte, inak bude aktivácia balíčka so zľavou neúspešná. Po neúspešnej aktivácii z dôvodu nedostatočného kreditu je možné žiadať opätovne o aktiváciu balíčka so zľavou len počas platnosti ponuky.

V čase zľavy na balíček Internet500/ Internet1500/ Týždňovka mám tento balíček už aktívny. Ako dostanem zľavu?

V prípade, že v čase štedrej SMS správy máte práve aktívny balíček, na ktorý vám je ponúknutá zľava, bude táto zľava uplatnená pri ďalšej automatickej obnove balíčka. Všetky informácie dostanete v správe.

Napr. využívate balíček 500 MB a dostali ste zľavu na balíček 500 MB. Zľava na ďalší balíček vám bude uplatnená pri automatickej obnove balíčka. Uistite sa, že pred koncom platnosti súčasného balíčka máte dostatok kreditu na automatickú obnovu, v prípade 500 MB balíčka minimálne 2 EUR.

Mal som mať balíček obnovený so zľavou, ale nemal som v čase obnovy dostatok kreditu. Čo teraz?

Po neúspešnej obnove balíčka so zľavou z dôvodu nedostatočného kreditu nie je možné opätovne žiadať o zľavu.

Mám balíček Internet500 a dostal som zľavu na balíček Internet1500. Ako ju využijem?

V prípade, že v čase štedrej SMS správy so zľavou na Internet1500 máte práve aktívny menší balíček Internet500, na ktorý vám je ponúknutá zľava, je potrebné si zľavu aktivovať odoslaním príslušného kľúčového slova a zároveň deaktivovať balíček 500 MB. Po skončení jeho platnosti bude nasledujúci deň automaticky aktivovaný balíček 1500 MB za 4 EUR. Uistite sa, že pred koncom platnosti balíčka 500 MB máte dostatok kreditu na aktiváciu väčšieho balíčka so zľavou, teda minimálne 4 EUR.

Mám balíček Internet1500, dostanem zľavu na balíček Internet500?

Využitie zľavy na menší internetový balíček v čase využívania väčšieho internetového balíčka nie je možné.

Mám internetový balíček, dostanem zľavu na Internet na deň?

Využitie zľavy na Internet na deň v čase využívania dátového balíčka nie je možné.

Zákaznícka linka 969
(0949 949 969)