Služby
a ich nastavenie

Idete do zahraničia a potrebujete si skontrolovať spotrebu alebo nastaviť internet vo svojom telefóne? Užitočné informácie nájdete na tomto mieste.

Overenie čísla

V rámci Tesco mobile si môžete volať všetci zadarmo. Ale to už viete. Chcete si však overiť, či voláte na číslo Tesco mobile? Pošlite bezplatnú SMS a my vám zadarmo zašleme správu naspäť o tom, či číslo je alebo nie je Tesco mobile.

Pošlite SMS na číslo 99222 v tvare TESCO medzera TELEFÓNNE ČÍSLO (ktoré si chcete overiť),
napríklad: Tesco 0940123456

Nastavenie služieb v telefóne

Manuálne nastavenie služieb

Nastavenia pre Android

Kde?
Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov
Ako?
Tlačidlom „Menu“ na telefóne vyvoláte ponuku > Nový názov prístupového bodu
Čo?
Vložte údaje z tabuľky vpravo a stlačte tlačidlo „Menu“ > Uložiť

Nastavenia pre iOS

V iOS (od verzie 7.1.2) sú nastavenia služieb priamo sťahované zo siete operátora a nie je potrebné ich manuálne zadávať v Nastaveniach. 
Manuálne nastavenie výrobca nesprístupnil.


Pre overenie správnosti nastavenia zariadenia postupujte nasledovne: Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Operátor – "O2 – SK 17.0" a vyššie.

V prípade, že dátové služby nefungujú aj napriek správnemu nastaveniu, musíte urobiť „Hard reset"
. Stlačte súčasne tlačidlá „Vypnutie/zapnutie telefónu" a „home" (ovládacie okrúhle tlačidlo).
 Počkajte, kým sa telefón nezapne a znovu, skontrolujte nastavenia.

Nastavenia pre Windows Phone

Nastavenia > Mobilná sieť > Dátové pripojenie > Pridať APN pre MMS
Vložte údaje z tabuľky.

Nastavenie zaslaním SMS

Pošlite SMS v tvare SET MMS na číslo 99202.
Obratom obdržíte SMS správu, ktorú si musíte uložiť.
Po zadaní bezpečnostného kódu 12345 sa MMS nastavia automaticky.

Manuálne nastavenie MMS v telefóne
Názov pripojeniaO2 SK MMS
APN/Miesto prístupuo2mms
Meno používateľa
Heslo
Vyžadovať heslonie
Používať proxyáno
IP adresa10.97.1.11
Domovská stránkahttp://mms.o2world.sk:8002
Port8080 (staršie telefóny spoužívajú port 9201)

Nastavenia pre Android

Kde?
Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov
Ako?
Tlačidlom "Menu" na telefóne vyvoláte ponuku > Nový názov prístupového bodu
Čo?
Vložte údaje z tabuľky vpravo a stlačte tlačidlo "Menu" > Uložit

Nastavenia pre iOS

V iOS (od verzie 7.1.2) sú nastavenia služieb priamo sťahované zo siete operátora a nie je potrebné ich manuálne zadávať v nastaveniach. 
Manuálne nastavenie výrobca nesprístupnil.


Pre overenie správnosti nastavenia zariadenia postupujte nasledovne: Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Operátor – "O2 – SK 17.0" a vyššie.

V prípade, že dátové služby nefungujú aj napriek správnemu nastaveniu, musíte urobiť „Hard reset". 
Stlačte súčasne tlačidlá „Vypnutie/zapnutie telefónu" a „home" (ovládacie okrúhle tlačidlo). 
Počkajte, kým sa telefón nezapne, a znovu skontrolujte nastavenia.

Nastavenia pre Windows Phone

Windows Phone 8

Nastavenia > Mobilná sieť > Dátové pripojenie > Pridať APN pre pripojenie k internetu.
Vložte údaje z tabuľky:

Windows Phone 7.5

Nastavenia > Mobilná sieť > Dátové pripojenie > Pripojenie 3G
Upraviť APN > Nastavenie APN > Mobilná sieť > APN
Vložte údaje z tabuľky.

Nastavenie zaslaním SMS

  • Pošlite SMS v tvare SET INTERNET na číslo 99202.
  • Obratom obdržíte SMS správu, ktorú je nutné uložiť.
  • Nastavenie telefónu prebehne automaticky po zadaní bezpečnostného kódu 12345.
  • Pre Nastavenie WAP a MMS naraz zašlite SMS v tvare:
SET na číslo 99202.
  • Nastavenie telefónu prebehne automaticky po zadaní bezpečnostného kódu 12345.
  • Nie všetky telefóny sú schopné prijať automatické
 nastavovacie SMS.

Manuálne nastavenie
Názov pripojeniaO2 SK internet
APN/Miesto prístupuo2internet
Meno používateľa
Heslo
Vyžadovať heslonie
Používať proxynie
IP adresa
Domovská stránkahttp://www.o2.sk
Manuálne nastavenie
E-mailová adresaVaša e-mailová adresa (napr. meno.priezvisko@moj-email.sk)
Server prichádzajúcich správPOP3 alebo IMAP4 server vášho prevádzkovateľa e-mailových služieb (napr. pop3.moj-email.sk)
Server odchádzajúcich správmail.o2active.sk
MenoPrihlasovacie meno k vašej e-mailovej schránke
HesloHeslo k vašej e-mailovej schránke
Miesto prístupu APNo2internet

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.7. 2016 sme zrušili službu WAP. Pre správne fungovanie internetu v mobile si, prosím, skontrolujte jeho nastavenie podľa informácií v časti Internet.

Na vašej Tesco mobile karte je prednastavené číslo SMS centra, prostredníctvom ktorého budete môcť posielať správy.
Pre prípad, že by ste si ho potrebovali nastaviť, použite číslo: +421 949 909 909.

Kontrola spotreby

Chcete vedieť, ako hospodárite so svojimi voľnými minútami, SMS správami či koľko dát miniete surfovaním po internete? Zistite vašu spotrebu rýchlo, kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí odoslať bezplatnú SMS a my vám spätne doručíme správu s výpisom o vašej spotrebe. Spätná SMS je zadarmo.

Skontrolujte si svoju spotrebu! Pošlite bezplatnú SMS na číslo 99222 v tvare SPOTREBA

Ak ste zákazníkom s kartou na dobíjanie kreditu, aktuálny stav svojho kreditu a dĺžku jeho platnosti môžete bezplatne zistiť zadaním *100*# a stlačením „hovor” na svojom telefóne. Túto službu môžete využívať bezplatne a za rovnakých podmienok ako na Slovensku.

Roaming

Vážení zákazníci, od 30. 4. 2016 môžete volať, smskovať a dátovať v EÚ za ceny ako doma. K týmto cenám budú pripočítané príplatky vo výške nepresahujúcej 0,06 € za minútu hovoru, 0,024 € za SMS a 0,06 € za MMS alebo 1 MB.

Roaming v EÚ

Nová karta Bodka
Prichádzajúci hovor0,01368 €/ min.
Odchádzajúci hovor0,099 €/ min.
Odchádzajúca SMS0,063 €
Odchádzajúca MMS0,240 €
Internet *0,06 €/ MB
Karta na dobíjanie kreditu
Prichádzajúci hovor0,01368 €/ min.
Odchádzajúci hovor0,16 €/ min.
Odchádzajúca SMS0,072 €
Odchádzajúca MMS0,240 €
Internet *0,06 €/ MB
Paušál tri100
Prichádzajúci hovor0,01368 €/ min.
Odchádzajúci hovor**0,06 €/ min.
Odchádzajúca SMS**0,022 €
Odchádzajúca MMS0,240 €
Internet *0,06 €/ MB
* V roamingu v zóne 1 sú dáta čerpané z balíčka Internet 500 MB alebo zo služby Internet na deň. Za každý MB vyčerpaný z balíčka alebo v rámci služby Internet na deň sa v roamingu účtuje roamingový príplatok 0,06 €.

** V roamingu v zóne 1 (EÚ) so službou paušál tri100 čerpáte svoje predplatené minúty do ostatných sietí v SR a SMS do všetkých sietí v SR, za ktoré zaplatíte len príplatok uvedený v tabuľke. Nad rámec predplatených minút a SMS platíte plnú cenu s príplatkom, teda 0,16 €/ min. za ochdázajúci hovor a 0,072 € za odchádzajúcu SMS.

Všetky informácie o cenách v roamingu nájdete v cenníku služieb

Poznámky

  • Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou.
  • Pri prijatých volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje od prvej sekundy volania.
  • Pri odchádzajúcich volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje po 30 sekundách volania.
  • Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa ceny vyššej zóny.

Užitočné informácie

Ako si aktivujem roaming?

Zákazníci s kartou na dobíjanie kreditu majú roaming aktivovaný automaticky.

Zákazníci s paušálom tri100 musia o aktiváciu požiadať zavolaním na našu zákaznícku linku 969.

Ako zistím dostupnosť roamingu v konkrétnej krajine?

Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s kartou na dobíjanie kreditu nájdete tu.

Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s paušálom tri100 nájdete tu.

Rovnako si môžete pozrieť dostupnosť jednotlivých služieb pre roaming v lietadlách, roaming na lodiach alebo pokrytie signálom roamingových partnerov.

Čo mám robiť, ak sa chcem vyhnúť roamingu?

Ak sa na Slovensku pohybujete v blízkosti štátnych hraníc a chcete sa vyhnúť zbytočnému prihláseniu sa na cudziu sieť a s tým súvisiacimi poplatkami za mobilnú komunikáciu v sieti zahraničného operátora, odporúčame nastaviť si v menu mobilného telefónu režim manuálneho výberu siete (podľa návodu na obsluhu mobilného telefónu). Ak si na Slovensku nastavíte manuálny výber siete, v zahraničí pre využívanie služieb musíte nastaviť automatický výber siete, alebo manuálne vybrať požadovanú sieť zahraničného operátora.

Do ktorých krajín môžem zasielať MMS?

Medzinárodné MMS môžete zasielať do sietí operátorov v krajinách, ktoré nájdete v zozname sietí pre medzinárodné MMS.

Zoznam krajín podľa zón

Zóna 1

Azorské ostrovy (Portugalsko), Belgicko, Bulharsko, Cyprus - Južná časť, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana (Francúzsko), Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanárske ostrovy, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Madeira (Portugalsko), Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia

Zóna 2

Austrália, Cyprus - Severná časť, Čína, Egypt, Faerské ostrovy, Filipíny, Havajské ostrovy, Indonézia, Izrael, Kanada, Keňa, Moldavsko, Nigéria, Nový Zéland, Omán, Panama, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Aljaška

Zóna 3

Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bermudy, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Čierna Hora, Čile, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Gambia, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Guernsey, Haiti, Hongkong, India, Irak, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kajmanie ostrovy, Kambodža, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Libanon, Líbya, Macedónsko, Madagaskar, Malajzia, Maldivy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Mongolsko, Montserrat, Nepál, Nikaragua, Ostrov Man, Pakistan, Peru, Pobrežie Slonoviny, Portoriko, Salvádor, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Tadžikistan, Tanzánia, Tunisko, Turkménsko, Turks a Caicos, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Vietnam, Kosovo

Zóna 4

Satelitné siete, roaming v lietadlách, roaming na lodiach
*Platí pre volania v Roamingu

Oddelený predaj roamingu

Od 1. 7. 2014 môžete v krajinách EÚ bez zmeny svojho čísla využívať roamingové hovory, SMS/MMS a internet od iného poskytovateľa roamingových služieb.

Využitie internetu v EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

Pripojenie na internet vám zabezpečí a zaúčtuje vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb v zahraničí, napríklad formou predaja predplateného objemu dát. Na roamingové hovory, SMS a MMS zostanete zákazníkom Tesco mobile. Podrobné informácie o možnostiach využívania tejto služby získate od poskytovateľa roamingových služieb, u ktorého sa chcete pripojiť na internet.

Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingových služieb v EÚ

Chcete dlhodobo využívať roamingové hovory, SMS/MMS a internet od alternatívneho poskytovateľa? Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, roamingové hovory, SMS/MMS aj internet vám bude účtovať vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb. V krajinách EÚ sa tak stanete jeho zákazníkom. Pre služby v národnej sieti a pre roaming mimo EÚ zostávate zákazníkom Tesco mobile.

Momentálne prebiehajú rokovania s alternatívnym poskytovateľom roamingu, ku ktorému by ste mohli prejsť, no zatiaľ túto službu nie je možné využiť.


Užitočné informácie

Prechod k inému poskytovateľovi roamingu je pri oboch možnostiach bezplatný. Pri prechode k inému poskytovateľovi roamingu si ponecháte svoje súčasné číslo mobilného telefónu a používate to isté mobilné zariadenie.

Podrobné podmienky oddeleného roamingu

Využitie internetu v EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

V danej krajine si vyberiete poskytovateľa roamingových služieb, od ktorého chcete krátkodobo využívať internet a ktorý túto službu poskytuje. Pri využití tejto služby nie je podmienkou, aby O2 podpísalo s alternatívnym poskytovateľom roamingových služieb zmluvu.

Dôležitá je hlavne zmena nastavenia prístupového bodu (APN) na „euinternet". Musíte si manuálne pridať tento APN v rámci nastavení vášho mobilného zariadenia. Poplatok za využívanie internetu platíte vybranému poskytovateľovi roamingových služieb podľa jeho podmienok. Počas celej doby využívania tejto možnosti však zostávate pre ostatné roamingové služby - hovory a SMS/MMS - zákazníkom O2. Keď sa vrátite na Slovensko a máte stále zvolené APN euinternet, neobmedzuje vás to a môžete využívať dátové služby v národnej sieti tak ako predtým.

Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci EÚ

Ak chcete od alternatívneho poskytovateľa dlhodobo využívať roamingové hovory, SMS/MMS aj internet

Vyberiete si alternatívneho poskytovateľa roamingu, od ktorého chcete využívať roamingové služby v rámci EÚ a uzavriete s ním zmluvu. Podmienkou uzavretia tejto zmluvy je to, že tento alternatívny poskytovateľ roamingu má uzavretú zmluvu o oddelenom predaji roamingu s O2. Pre ostatné služby, vrátane roamingu mimo Európskej únie, zostávate stále zákazníkom O2. Pri ceste do krajín Európskej únie nie je potrebné meniť nastavenia v mobilnom zariadení. Pokrytie máte také isté ako pri poskytovaní roamingu od O2. Roamingové služby vám spoplatní alternatívny poskytovateľ roamingu podľa svojej ponuky.

Pri návrate naspäť na Slovensko sa číslo automaticky opäť pripojí k sieti O2 a opäť využívate služby Tesco mobile.

Podrobné informácie ako prejsť k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci Európskej únie vám poskytne tento alternatívny poskytovateľ.

Roamingovú ponuku poskytovateľa služieb môžete začať využívať do 24 hodín od uzavretia zmluvy s týmto poskytovateľom.

V prípade prenesenia telefónneho čísla k inému operátorovi v rámci Slovenska bude zrušené nastavenie oddeleného roamingu. Pre opätovné využitie roamingových služieb od alternatívneho poskytovateľa je potrebné, aby ste ho znovu kontaktovali.

Zoznam krajín, v ktorých môžete využiť oddelený roaming

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia

Platby na Google Play™

Bezpečnosť je prvoradá

Citlivé údaje o vašej kreditke môžu zostať v bezpečí peňaženky, kartu už nebudete potrebovať.

Platby pod palcom

O každej platbe budete mať prehľad vďaka SMS notifikácii.

Pohodlnejší nákup

Stačí sa raz zaregistrovať a potom už nakupujete zábavu do vášho Androidu na 3 kliknutia.

Ako nakupovať v Google Play™

Platby na Google Play sú sprostredkované cez poskytovateľa služby O2 Slovakia.

Google a Google Play™ sú ochrannými známkami Google Inc.

Najčastejšie kladené otázky

Ako zistím, že platba bola úspešná?

V aplikácii sa vám zobrazí informácia, že platba prebehla úspešne. Zároveň dostanete notifikačnú SMS a potvrdzujúci e-mail na váš Gmail účet.
Pre doručenie notifikačnej SMS musíte mať v zariadení vloženú SIM kartu.

Môžem používať túto platobnú metódu, aj keď nie som pripojený cez mobilné dáta?

Áno, nákupy môžete robiť, aj keď nie ste pripojený cez mobilné dáta.
Stačí byť prihlásený do svojho spárovaného Google účtu. Platba sa zobrazí vo vašej faktúre alebo sa odpočíta z vášho kreditu.

Ako vo faktúre skontrolujem platby v Google Play™?

Platby v Obchode Google Play sa vždy uvádzajú samostatne ako položka „Platby cez Obchod Google Play“.
Prehľad všetkých vašich nákupov nájdete tiež na odkaze https://play.google.com/store/account.

Platbu na Google Play™ som nemohol uskutočniť, lebo som prekročil finančný limit. Aké sú limity?

Finančný limit platobných operácií je 150 € s DPH za mesiac.
Do limitu sa započítavajú aj všetky platby cez SMS (napr. SMS lístky, SMS parkovné, SMS poistenie a pod).
Mesačný limit môžete vyčerpať aj v rámci jedného dňa. Limit na transakciu je 50 € s DPH.

Zákaznícka linka 969
(0949 949 969)