Služby
a ich nastavenie

Idete do zahraničia a potrebujete si skontrolovať spotrebu alebo nastaviť internet vo svojom telefóne? Užitočné informácie nájdete na tomto mieste.

Overenie čísla

V rámci Tesco mobile si môžete volať všetci zadarmo. Ale to už viete. Chcete si však overiť, či voláte na číslo Tesco mobile? Pošlite bezplatnú SMS a my vám zadarmo zašleme správu naspäť o tom, či číslo je alebo nie je Tesco mobile.

Pošlite SMS na číslo 99222 v tvare TESCO medzera TELEFÓNNE ČÍSLO (ktoré si chcete overiť),
napríklad: Tesco 0940123456

Nastavenie služieb v telefóne

Manuálne nastavenie služieb

Nastavenia pre Android

Kde?
Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov
Ako?
Tlačidlom „Menu“ na telefóne vyvoláte ponuku > Nový názov prístupového bodu
Čo?
Vložte údaje z tabuľky vpravo a stlačte tlačidlo „Menu“ > Uložiť

Nastavenia pre iOS

V iOS (od verzie 7.1.2) sú nastavenia služieb priamo sťahované zo siete operátora a nie je potrebné ich manuálne zadávať v Nastaveniach. 
Manuálne nastavenie výrobca nesprístupnil.


Pre overenie správnosti nastavenia zariadenia postupujte nasledovne: Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Operátor – "O2 – SK 17.0" a vyššie.

V prípade, že dátové služby nefungujú aj napriek správnemu nastaveniu, musíte urobiť „Hard reset"
. Stlačte súčasne tlačidlá „Vypnutie/zapnutie telefónu" a „home" (ovládacie okrúhle tlačidlo).
 Počkajte, kým sa telefón nezapne a znovu, skontrolujte nastavenia.

Nastavenia pre Windows Phone

Nastavenia > Mobilná sieť > Dátové pripojenie > Pridať APN pre MMS
Vložte údaje z tabuľky.

Nastavenie zaslaním SMS

Pošlite SMS v tvare SET MMS na číslo 99202.
Obratom obdržíte SMS správu, ktorú si musíte uložiť.
Po zadaní bezpečnostného kódu 12345 sa MMS nastavia automaticky.

Manuálne nastavenie MMS v telefóne
Názov pripojeniaO2 SK MMS
APN/Miesto prístupuo2mms
Meno používateľa
Heslo
Vyžadovať heslonie
Používať proxyáno
IP adresa10.97.1.11
Domovská stránkahttp://mms.o2world.sk:8002
Port8080 (staršie telefóny spoužívajú port 9201)

Nastavenia pre Android

Kde?
Nastavenia > Bezdrôtové pripojenie a siete > Mobilné siete > Názvy prístupových bodov
Ako?
Tlačidlom "Menu" na telefóne vyvoláte ponuku > Nový názov prístupového bodu
Čo?
Vložte údaje z tabuľky vpravo a stlačte tlačidlo "Menu" > Uložit

Nastavenia pre iOS

V iOS (od verzie 7.1.2) sú nastavenia služieb priamo sťahované zo siete operátora a nie je potrebné ich manuálne zadávať v nastaveniach. 
Manuálne nastavenie výrobca nesprístupnil.


Pre overenie správnosti nastavenia zariadenia postupujte nasledovne: Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Operátor – "O2 – SK 17.0" a vyššie.

V prípade, že dátové služby nefungujú aj napriek správnemu nastaveniu, musíte urobiť „Hard reset". 
Stlačte súčasne tlačidlá „Vypnutie/zapnutie telefónu" a „home" (ovládacie okrúhle tlačidlo). 
Počkajte, kým sa telefón nezapne, a znovu skontrolujte nastavenia.

Nastavenia pre Windows Phone

Windows Phone 8

Nastavenia > Mobilná sieť > Dátové pripojenie > Pridať APN pre pripojenie k internetu.
Vložte údaje z tabuľky:

Windows Phone 7.5

Nastavenia > Mobilná sieť > Dátové pripojenie > Pripojenie 3G
Upraviť APN > Nastavenie APN > Mobilná sieť > APN
Vložte údaje z tabuľky.

Nastavenie zaslaním SMS

 • Pošlite SMS v tvare SET INTERNET na číslo 99202.
 • Obratom obdržíte SMS správu, ktorú je nutné uložiť.
 • Nastavenie telefónu prebehne automaticky po zadaní bezpečnostného kódu 12345.
 • Pre Nastavenie WAP a MMS naraz zašlite SMS v tvare:
SET na číslo 99202.
 • Nastavenie telefónu prebehne automaticky po zadaní bezpečnostného kódu 12345.
 • Nie všetky telefóny sú schopné prijať automatické
 nastavovacie SMS.

Manuálne nastavenie
Názov pripojeniaO2 SK internet
APN/Miesto prístupuo2internet
Meno používateľa
Heslo
Vyžadovať heslonie
Používať proxynie
IP adresa
Domovská stránkahttp://www.o2.sk
Manuálne nastavenie
E-mailová adresaVaša e-mailová adresa (napr. meno.priezvisko@moj-email.sk)
Server prichádzajúcich správPOP3 alebo IMAP4 server vášho prevádzkovateľa e-mailových služieb (napr. pop3.moj-email.sk)
Server odchádzajúcich správmail.o2active.sk
MenoPrihlasovacie meno k vašej e-mailovej schránke
HesloHeslo k vašej e-mailovej schránke
Miesto prístupu APNo2internet

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vás informovať, že od 1.7. 2016 sme zrušili službu WAP. Pre správne fungovanie internetu v mobile si, prosím, skontrolujte jeho nastavenie podľa informácií v časti Internet.

Na vašej Tesco mobile karte je prednastavené číslo SMS centra, prostredníctvom ktorého budete môcť posielať správy.
Pre prípad, že by ste si ho potrebovali nastaviť, použite číslo: +421 949 909 909.

Kontrola spotreby

Chcete vedieť, ako hospodárite so svojimi voľnými minútami, SMS správami či koľko dát miniete surfovaním po internete? Zistite vašu spotrebu rýchlo, kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí odoslať bezplatnú SMS a my vám spätne doručíme správu s výpisom o vašej spotrebe. Spätná SMS je zadarmo.

Skontrolujte si svoju spotrebu! Pošlite bezplatnú SMS na číslo 99222 v tvare SPOTREBA

Ak ste zákazníkom s kartou na dobíjanie kreditu, aktuálny stav svojho kreditu a dĺžku jeho platnosti môžete bezplatne zistiť zadaním *100*# a stlačením „hovor” na svojom telefóne. Túto službu môžete využívať bezplatne a za rovnakých podmienok ako na Slovensku.

EÚ Roaming

So službou EÚ Roaming voláte a esemeskujete v celej EÚ za ceny ako na Slovensku, hovory prijímate úplne zadarmo. S internetovými balíčkami surfujete do výšky objemového limitu pre roaming bez príplatku. Ceny ako doma platia navyše aj pre Veľkú Britániu, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko (ďalej zjednodušene aj ako „EÚ“). EÚ Roaming máte aktivovaný automaticky. Služba je určená na využitie počas dovoleniek a kratších ciest v rámci EÚ.

Nové ceny volaní a SMS v EÚ

Program Bodka
Prichádzajúci hovor0,00 €/min.
Odchádzajúci hovor0,039 €/min.
Odchádzajúca SMS0,039 €
Odchádzajúca MMS0,240 €
Internet v mobile*- Balíček 500 MB bez príplatku
- Internet na deň 100 MB/deň bez príplatku
Karta na dobíjanie kreditu
Prichádzajúci hovor0,00 €/min.
Odchádzajúci hovor0,10 €/min.
Odchádzajúca SMS0,05 €
Odchádzajúca MMS0,240 €
Internet v mobile*- Balíček 500 MB bez príplatku
- Internet na deň 125 MB/deň bez príplatku
Paušál tri100*
Prichádzajúci hovor0,00 €/min.
Odchádzajúci hovor0,10 €/min.
Odchádzajúca SMS0,05 €
Odchádzajúca MMS0,240 €
Internet v mobile*- Balíček 500 MB bez príplatku
- Internet na deň 125 MB/deň bez príplatku
* S aktivovaným balíčkom máte v EÚ k dispozícii celý jeho objem 500 MB bez príplatku. Po vyčerpaní tohto limitu surfujete ďalej s príplatkom 0,00924 €/MB.

Bez balíčka surfujete so službou Internet na deň, s ktorou môžete v rámci dňa bez príplatku využiť 100 MB/ 125 (podľa využívaného programu služieb). Po vyčerpaní tohto limitu surfujete ďalej s príplatkom 0,00924 €/MB.
* V roamingu v rámci EÚ s paušálom tri100 čerpáte svoje predplatené minúty do všetkých sietí v SR (okrem predplatených minút na čísla Tesco mobile) a predplatené SMS do všetkých sietí v SR.

Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou. Pri prijatých volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje od prvej sekundy volania. Pri odchádzajúcich volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje po 30 sekundách volania. Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa ceny vyššej zóny.
Všetky informácie o cenách v roamingu nájdete v cenníku služieb.

Internet v mobile v EÚ

Program Bodka
Internet na mesiac- S balíčkom Internet500 môžete využiť 500 MB v EÚ
bez príplatku
- S balíčkom Internet1500 môžete využiť 1 500 MB v EÚ
bez príplatku
- S balíčkom Internet3000 môžete využiť 3 000 MB v EÚ
bez príplatku
Internet na deň 300MB
Internet na deň 1GB
- 250 MB/deň v EÚ bez príplatku
- 500 MB/deň v EÚ bez príplatku
Karta na dobíjanie kreditu
Internet na mesiac- S balíčkom Internet500 môžete využiť v EÚ 500 MB
bez príplatku
Internet na deň 250MB
Internet na deň 1GB
- 250 MB/deň v EÚ bez príplatku
- 500 MB/deň v EÚ bez príplatku
Paušál tri100
Internet na mesiac- S balíčkom Internet500 môžete využiť v EÚ 500 MB
bez príplatku
Internet na deň- 250 MB/deň v EÚ bez príplatku

S aktivovaným balíčkom čerpáte dáta v EÚ vo výške objemového limitu uvedeného vyššie bez príplatku. Po vyčerpaní tohto limitu surfujete
s príplatkom 0,0042 €/MB.

Bez balíčka surfujete so službou Internet na deň, s ktorou môžete v rámci dňa využiť 250 MB alebo 500 MB v EÚ bez príplatku v závislosti od toho, ktorý objem denných dát ste v danom dni využili ako prvý. Po vyčerpaní tohto limitu surfujete s príplatkom 0,0042 €/MB.

*Uvedená ponuka internetu na mesiac je platná od 1.9.2017. Ponuku internetu na mesiac platnú do 31.8.2017 nájdete v Cenníku služieb (Tesco mobile Bodka) platnému od 3.7.2017 a Cenníku služieb (Karta na dobíjanie kreditu a paušál tri100) platnému od 3.7.2017.

Užitočné informácie o roamingu

Zásady primeraného využívania roamingových služieb v EÚ

 • Aby sme zabránili zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu EÚ Roamingu na iné účely ako pravidelné cestovanie, môžeme vám pri prekročení stanovených dátových limitov alebo pri nedodržaní zásad primeraného využívania účtovať k domácim cenám roamingové príplatky vo výške nepresahujúcej 0,0384 € za minútu odchádzajúceho hovoru, 0,00948 € za minútu prichádzajúceho hovoru, 0,012 € za SMS a 0,0042 € za MMS alebo za MB. Viac informácií o stanovených dátových limitoch nájdete v cenníku služieb.
 • K zneužívaniu a neobvyklému používaniu EÚ Roamingu dochádza najmä vtedy, ak vaša spotreba v EÚ alebo váš pobyt v týchto krajinách v sledovanom období prevláda nad domácou spotrebou a pobytom v domácom štáte. Viac informácii o zásadách primeraného využívania nájdete v platných Všeobecných podmienkach
 • Pred uplatnením akéhokoľvek roamingového príplatku vás vopred informujeme SMS správou

Ako sú spoplatňované volania v roamingu?

 • Volania v roamingu sú účtované sekundovou tarifikáciou.
 • Pri prijatých volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje od prvej sekundy volania.
 • Pri odchádzajúcich volaniach sa sekundová tarifikácia uplatňuje po 30 sekundách volania.
 • Volanie medzi dvomi zónami je spoplatnené podľa ceny vyššej zóny.

Ako si aktivujem roaming?

Zákazníci s predplatenou kartou majú roaming aktivovaný automaticky.

Zákazníci s paušálom tri100 môžu o aktiváciu služby požiadať zavolaním na našu Zákaznícku linku 969.

Ako zistím dostupnosť roamingu v konkrétnej krajine?

Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s predplatenou kartou nájdete tu.

Zoznam roamingových partnerov pre zákazníkov s paušálom tri100 nájdete tu.

Rovnako si môžete pozrieť dostupnosť jednotlivých služieb pre roaming v lietadlách, roaming na lodiach alebo pokrytie signálom roamingových partnerov.

Ako zistím, že využívam roaming a aké sú ceny?

Po prekročení hraníc dostanete informáciu o cenách v roamingu formou Uvítacej SMS. Kompletnú informáciu o roamingu a roamingových cenách vám poskytneme aj po zavolaní zo zahraničia na bezplatnej linke +421 949 949 989.

V prípade, že si neželáte po prekročení hraníc dostávať od nás informácie o cenách formou Uvítacej SMS, môžete o zrušenie zasielania požiadať zavolaním na linku +421 949 949 989. Posielanie informácií o cenách v roamingu vám na základe vašej žiadosti opätovne aktivujeme.

Ako sú spoplatnené presmerované volania?

Čo je to podmienené presmerovanie volania v roamingu?

Ide o presmerovanie na iné telefónne číslo v rámci Slovenska cez sieť roamingového partnera v prípade že neodpovedáte, ste mimo dosahu, máte obsadené alebo ste odmietli prichádzajúci hovor.

Ako je spoplatnené?

Za podmienené presmerovanie volania v roamingu zaplatíte súčet ceny prichádzajúceho volania do siete roamingového partnera a odchádzajúceho volania na zvolené číslo podľa príslušnej zóny. Hlasová schránka je pri podmienenom presmerovaní zablokovaná. Ak ste mali vypnutý telefón, po jeho zapnutí dostanete informáciu o čísle volajúceho.

Nepodmienené presmerovanie volania v roamingu

Za nepodmienené, teda okamžité presmerovanie v roamingu zaplatíte rovnako ako za odchádzajúce volanie zo siete poskytovateľa.

Čo mám robiť, ak sa chcem vyhnúť roamingu?

Ak sa na Slovensku pohybujete v blízkosti štátnych hraníc a chcete sa vyhnúť zbytočnému prihláseniu sa na cudziu sieť a s tým súvisiacimi poplatkami za mobilnú komunikáciu v sieti zahraničného operátora, odporúčame nastaviť si v menu mobilného telefónu režim manuálneho výberu siete (podľa návodu na obsluhu mobilného telefónu). Ak si na Slovensku nastavíte manuálny výber siete, v zahraničí musíte na využívanie služieb nastaviť automatický výber siete, alebo manuálne vybrať požadovanú sieť zahraničného operátora.

Čo mám robiť, ak nechcem využívať internet?

Ak nechcete využívať internet v iných krajinách, jednou z možností je vypnutie dát v telefóne.

Ak máte smartfón s OS Android

Roamingové dátové prenosy si zablokujte priamo v menu Nastavenie – Bezdrôtové pripojenia a siete pod položkou Mobilné siete – Dátové služby pri Roamingu. Ďalšou možnosťou je stiahnuť si miniaplikáciu Data Enabler widget, ktorú si umiestnite na domovskú obrazovku a pohodlne pomocou nej podľa potreby vypínate a zapínate dátové prenosy.

Ak máte smartfón s iOS

Dáta si môžete zablokovať priamo v menu Nastavenie - Všeobecné - Sieť, kde sa zobrazí ponuka nastavení. Ak chcete v iPhone vypnúť iba dátové prenosy
v roamingu, urobíte tak v nastavení pod položkou - Dátový roaming. V prípade, že si zablokujete dáta v roamingu, nezabudnite si ich po príchode na Slovensko opäť povoliť, inak vám v národnom roamingu v sieti Telekomu nebudú fungovať.

Do ktorých krajín môžem zasielať MMS?

Medzinárodné MMS môžete zasielať do sietí operátorov v krajinách, ktoré nájdete v zozname sietí pre medzinárodné MMS.

Zoznam krajín podľa zón

Zóna 1

Slovensko *, Azorské ostrovy (Portugalsko), Belgicko, Bulharsko, Cyprus - Južná časť, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzska Guyana (Francúzsko), Francúzsko, Gibraltár, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kanárske ostrovy, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Madeira (Portugalsko), Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, San Maríno, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Vatikán, Veľká Británia

Zóna 2

Austrália, Cyprus - Severná časť, Čína, Egypt, Faerské ostrovy, Filipíny, Havajské ostrovy, Indonézia, Izrael, Kanada, Keňa, Moldavsko, Nigéria, Nový Zéland, Omán, Panama, Rusko, Saudská Arábia, Singapur, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Aljaška

Zóna 3

Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Andorra, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Bermudy, Bielorusko, Bolívia, Bosna a Hercegovina, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Čierna Hora, Čile, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Gambia, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Guernsey, Haiti, Hongkong, India, Irak, Irán, Jamajka, Japonsko, Jersey, Jordánsko, Juhoafrická republika, Kajmanie ostrovy, Kambodža, Kapverdy, Katar, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Laos, Libanon, Líbya, Madagaskar, Malajzia, Maldivy, Maroko, Maurícius, Mexiko, Mongolsko, Montserrat, Nepál, Nikaragua, Ostrov Man, Pakistan, Peru, Pobrežie Slonoviny, Portoriko, Salvádor, Severné Macedónsko, Seychely, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Tadžikistan, Tanzánia, Tunisko, Turkménsko, Turks a Caicos, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan, Vietnam, Kosovo

Zóna 4

Satelitné siete, roaming v lietadlách, roaming na lodiach
* Platí pre volania v Roamingu

Služba Roaming Datalimit

Pri využívaní internetu v zahraničí máte automaticky k dispozícii bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážite účty. Služba umožňuje kontrolu spotreby dát v zahraničí stanovením finančného limitu 50 €. Vždy, keď vaša spotreba dát v zahraničí dosiahne 80 %
z finančného limitu, budete informovaní SMS správou.

Do Datalimitu sa zarátavajú príplatky v zóne 1 (EÚ) aplikované po prekročení stanovených dátových limitov, ceny za využívanie dát v roamingu v zóne 2,3 a 4. Do limitu nie sú zahrnuté MMS.

 • Aktivácia služby - službu má každý zákazník aktívnu automaticky a bezplatne. Službu si tiež možno aktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT A na číslo 99222.
 • Ak používaním dátových služieb v roamingu prečerpáte 40 €, budeme vás o tom informovať bezplatnou SMS správou. Sami sa rozhodnete, či chcete v čerpaní dát pokračovať.
  • Pre ďalšie využívanie dátových služieb stačí poslať bezplatnú SMS na číslo 99222 v tvare DATALIMIT.
  • Ak SMS nepošlete, po prečerpaní 50 € bude čerpanie dát na vašej karte zastavené.
 • Pri dosiahnutí ďalších datalimitov, ktoré sú 300 € a 1 000 €, dostanete notifikáciu a služba bude zastavená. Zrušenie obmedzenia prenosu dát pri úrovni 300 € je možné zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATUJPO300 na číslo 99222. Zrušenie obmedzenia prenosu dát pri úrovni 1 000 € je možné volaním na Zákaznícku linku +421 949 949 969.
 • Deaktivácia služby - službu Datalimit si môžete deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT D na číslo 99222. Po deaktivácii služby vám po prečerpaní 40 € nepríde varovná SMS, ani vám po prečerpaní 50 € nepozastavíme dátové služby. Pre opätovnú aktiváciu stačí poslať SMS na číslo 99222 v tvare DATALIMIT A.

Ak využívate služby s dobíjaním kreditu, váš finančný dátový limit platí pre obdobie jedného kalendárneho mesiaca. Ak využívate služby s platbou na faktúru, váš finančný dátový limit platí pre zúčtovacie obdobie.

Oddelený predaj roamingu v EÚ

V krajinách Európskej únie môžete bez zmeny svojho čísla využívať za určitých podmienok roamingové dátové služby od iného poskytovateľa roamingových služieb.

Využitie roamingových dátových služieb v EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

Pripojenie na internet vám zabezpečí a zaúčtuje vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb v zahraničí napríklad formou predaja predplateného objemu dát. Na roamingové hovory, SMS a MMS zostanete zákazníkom Tesco mobile. Podrobné informácie o možnostiach využívania tejto služby získate od poskytovateľa roamingových služieb, u ktorého sa chcete pripojiť na internet.

Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingových služieb v EÚ, ak plánujete od alternatívneho poskytovateľa dlhodobo využívať aj dátové romaningové služby

Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, dátové roamingové služby vám bude účtovať vami vybraný poskytovateľ roamingových služieb. V krajinách EÚ sa tak stanete jeho zákazníkom. Pre služby v národnej sieti a pre roaming mimo EÚ zostávate zákazníkom Tesco mobile.


Dôležité informácie

Prechod k inému poskytovateľovi roamingu je pri oboch možnostiach bezplatný. Pri prechode k inému poskytovateľovi dátových roamingových služieb si ponecháte svoje súčasné číslo mobilného telefónu a používate to isté mobilné zariadenie.

Podrobné podmienky oddeleného roamingu

Využitie internetu v EÚ od alternatívneho poskytovateľa roamingových služieb

V danej krajine si vyberiete poskytovateľa roamingových služieb, od ktorého chcete krátkodobo využívať internet a ktorý túto službu poskytuje. Pri využití tejto služby nie je podmienkou, aby O2 podpísalo s alternatívnym poskytovateľom roamingových služieb zmluvu.

Dôležitá je hlavne zmena nastavenia prístupového bodu (APN) na „euinternet". Musíte si manuálne pridať tento APN v rámci nastavení vášho mobilného zariadenia. Poplatok za využívanie internetu platíte vybranému poskytovateľovi roamingových služieb podľa jeho podmienok. Počas celej doby využívania tejto možnosti však zostávate pre ostatné roamingové služby - hovory a SMS/MMS - zákazníkom Tesco mobile. Po návrate na Slovensko si v prípade, že dátujete
z národneho roamingu (zo siete Telekomu), prepíšte, prosím, APN na o2internet manuálne.

Prechod k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci EÚ, ak chcete od alternatívneho poskytovateľa dlhodobo využívať dátové roamingové služby

Vyberiete si alternatívneho poskytovateľa roamingu, od ktorého chcete využívať dátové roamingové služby v rámci EÚ a uzavriete s ním zmluvu. Podmienkou uzavretia tejto zmluvy je to, že tento alternatívny poskytovateľ roamingu má uzavretú zmluvu o oddelenom predaji roamingu so spoločnosťou O2 Slovakia. Pre ostatné služby, vrátane roamingu mimo Európskej únie, zostávate stále zákazníkom O2. Pri ceste do krajín Európskej únie nie je potrebné meniť nastavenia v mobilnom zariadení. Pokrytie máte také isté ako pri poskytovaní roamingu od O2. Dátové roamingové služby vám spoplatní alternatívny poskytovateľ roamingu podľa svojej ponuky.

Pri návrate naspäť na Slovensko sa číslo automaticky opäť pripojí k sieti O2 a opäť využívate služby Tesco mobile.

Podrobné informácie, ako prejsť k alternatívnemu poskytovateľovi roamingu v rámci Európskej únie, vám poskytne tento alternatívny poskytovateľ.

Roamingovú ponuku poskytovateľa služieb môžete začať využívať do 24 hodín od uzavretia zmluvy s týmto poskytovateľom.

V prípade prenesenia telefónneho čísla k inému operátorovi v rámci Slovenska bude zrušené nastavenie oddeleného roamingu. Pre opätovné využitie roamingových služieb od alternatívneho poskytovateľa je potrebné, aby ste ho znovu kontaktovali.

Zoznam krajín, v ktorých môžete využiť oddelený roaming

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia

Platby na Google Play™

Bezpečnosť je prvoradá

Citlivé údaje o vašej kreditke môžu zostať v bezpečí peňaženky, kartu už nebudete potrebovať.

Platby pod palcom

O každej platbe budete mať prehľad vďaka SMS notifikácii.

Pohodlnejší nákup

Stačí sa raz zaregistrovať a potom už nakupujete zábavu do vášho Androidu na 3 kliknutia.

Ako nakupovať v Google Play™

Platby na Google Play sú sprostredkované cez poskytovateľa služby O2 Slovakia.

Google a Google Play™ sú ochrannými známkami Google Inc.

Najčastejšie kladené otázky

Ako zistím, že platba bola úspešná?

V aplikácii sa vám zobrazí informácia, že platba prebehla úspešne. Zároveň dostanete notifikačnú SMS a potvrdzujúci e-mail na váš Gmail účet.
Pre doručenie notifikačnej SMS musíte mať v zariadení vloženú SIM kartu.

Môžem používať túto platobnú metódu, aj keď nie som pripojený cez mobilné dáta?

Áno, nákupy môžete robiť, aj keď nie ste pripojený cez mobilné dáta.
Stačí byť prihlásený do svojho spárovaného Google účtu. Platba sa zobrazí vo vašej faktúre alebo sa odpočíta z vášho kreditu.

Ako vo faktúre skontrolujem platby v Google Play™?

Platby v Obchode Google Play sa vždy uvádzajú samostatne ako položka „Platby cez Obchod Google Play“.
Prehľad všetkých vašich nákupov nájdete tiež na odkaze https://play.google.com/store/account.

Platbu na Google Play™ som nemohol uskutočniť, lebo som prekročil finančný limit. Aké sú limity?

Finančný limit platobných operácií je 150 € s DPH za mesiac.
Do limitu sa započítavajú aj všetky platby cez SMS (napr. SMS lístky, SMS parkovné, SMS poistenie a pod).
Mesačný limit môžete vyčerpať aj v rámci jedného dňa. Limit na transakciu je 50 € s DPH.

Faktúry

Zvoľte si zasielanie elektronickej faktúry priamo na svoj e-mail. Pozrite sa, ako môžete faktúry uhrádzať.

Elektronická faktúra

Výhody elektronickej faktúry

 • zadarmo,
 • obsahuje bezplatný podrobný výpis hovorov,
 • šetrí životné prostredie,
 • je doručená rýchlejšie ako faktúra vytlačená na papieri,
 • je plnohodnotný daňový doklad.

Aktivácia elektronickej faktúry

 • Odošlite svoju e-mailovú adresu bezplatnou SMS na číslo 99222 v tvare: ELFA medzera XX@YY.ZZ
  Napríklad: ELFA JOZKO.MRKVICKA@TESCOMOBILE.SK
 • Zavolajte na zákaznícku linku 0949 949 969 alebo si e-faktúru aktivujte vo vybraných predajniach Tesco.
 • O úspešnej aktivácii vás budeme informovať prostredníctvom SMS správy. Elektronická faktúra vám bude automaticky prichádzať od nasledujúceho fakturačného obdobia do e-mailovej schránky. Faktúru v papierovej forme už potom dostávať nebudete.

Doplňujúce informácie

 • Upozorňujeme vás, že softvér MS Outlook môže nesprávne zobrazovať e-mail s elektronickou faktúrou. Odporúčame vám preto nainštalovať bezpečnostný certifikát na overenie elektronického podpisu.
 • Ako to funguje
  Elektronická faktúra je zasielaná e-mailom ako skomprimovaný a zašifrovaný dokument PDF (s príponou *.zip), a to do 15 dní od konca fakturačného obdobia. Správa obsahuje digitálny podpis. Jeho platnosť sa overuje certifikátom.
  V tele správy bude odkaz, kliknutím na ktorý požiadate o zaslanie hesla. Obratom dostanete heslo, ktoré vám zašleme cez SMS. Po rozbalení prílohy a otvorení súboru PDF sa zobrazí vaša faktúra. Ak sa vám PDF súbor nepodarí otvoriť, skontrolujte, či máte v počítači nainštalovaný program Adobe Acrobat Reader, minimálne vo verzii 9.0. Vo verzii 8.0, žiaľ, nie je elektronický podpis dostupný.
 • Potrebný softvér a certifikáty:
  Certifikát platnosti podpisu,
  Adobe Acrobat Reader (minimálne verzia 9.0),
  Bezpečnostný certifikát na overenie elektronického podpisu.

Spôsoby úhrady faktúr

SEPA inkaso

 • Ako to funguje?
  Každý mesiac vám bude fakturovaná čiastka bezplatne stiahnutá z účtu a o sume budete vopred informovaný SMS správou.
 • Ako si aktivovať SEPA inkaso?
  Inkaso je potrebné si nastaviť v Tesco predajni aj vo vašej banke:
  • V Tesco predajni požiadate o zriadenie inkasnej platby a podpíšete mandát, ktorým nám udelíte splnomocnenie inkasovať platby zo svojho účtu.
  • V internet bankingu alebo priamo na pobočke svojej banky povolíte inkaso, pričom zadáte svoje číslo mandátu (UMR) a číslo kreditora (CID) SK28ZZZ70000000054.
  Nezadávajte žiadny variabilný, konštantný ani špecifický symbol. Inkasný limit vám odporúčame nastaviť vo výške dvojnásobku faktúr. Po prechode na štandard SEPA nie je možné opakovanie inkasného príkazu, preto vám odporúčame, aby ste v deň splatnosti inkasa na účte mali dostatok prostriedkov. Vyhnete sa tým omeškaniu platby.
  V prípade neúspešnej inkasnej platby je potrebné, aby ste faktúru uhradili iným spôsobom.

Úhrada faktúry bankovým prevodom alebo vložením prostriedkov na účet

 • IBAN Tesco mobile: SK1109000000000630964920
 • SWIFT kód banky: GIBASKBX
 • Variabilný symbol: číslo vašej faktúry
 • Suma: celková suma na úhradu v € s DPH

Úhrada faktúry poštovou poukážkou

 • Poštovú poukážku vám zašleme s každou faktúrou. Uhradiť ju môžete na každej pobočke Slovenskej pošty. Viac informácií o pobočkách Slovenskej pošty a otváracích hodinách môžete nájsť na stránke http://otvaraciehodiny.posta.sk/.

Volania do zahraničia

Zóna 10,228 €
/za minútu
Zóna 20,60 €
/za minútu
Zóna 31,00 €
/za minútu
Zóna 43,50 €
/za minútu

Zoznam krajín podľa tarifných zón na volania do zahraničia nájde v Cenníku služieb.

Nastavte si 4G sieť na svojom zariadení

Nastavenia pre iOS

Kde?
Nastavenia > Mobilné > Možnosti dát > Hlas a dáta > LTE

Nastavenia pre Android

Kde?
Nastavenia > Viac/Ďalšie > Mobilné siete > Preferovaný typ siete > 4G/3G/2G automaticky

Pravidlá pre uplatňovanie DPH pri predplatených službách

Od 1. 10. 2019 bude do zákona o dani z pridanej hodnoty implementovaná smernica Rady EÚ 2016/1065, ktorá mení smernicu 2006/112/ES, pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi. Zavádzanými zmenami pri predplatených službách od 1. 2. 2019 napĺňa Tesco mobile legislatívnu požiadavku už v predstihu.

V súvislosti s implementáciou tejto smernice dochádza k zmene uplatňovania dane z pridanej hodnoty (ďalej ako „DPH“) pri predplatených službách. Po novom sa bude DPH odvádzať v momente spotreby kreditu, nie pri kúpe kreditu. Preto v prípade, ak využívate naše predplatené služby na podnikateľské účely, venujte pozornosť informáciám nižšie.

Čo sa pre vás mení z pohľadu odvodu DPH?

Do 31. 1. 2019 – je DPH odvádzaná v momente predaja kreditu. Daňový doklad máte k dispozícii už pri kúpe kreditu (napr. pokladničný doklad pri kúpe dobíjacieho kupónu), alebo si ho môžete vyžiadať na Zákazníckej linke Tesco mobile na čísle 969 (napr. pri dobití online). Dátum dodania na faktúre je v tomto prípade zhodný s dátumom predaja kreditu/dobitia kreditu.

Od 1. 2. 2019 – sa DPH odvádza až v momente spotreby kreditu. Z tohto dôvodu pri kúpe kreditu nedostanete faktúru, ale iba potvrdenie o dobití kreditu a príjmový doklad, teda potvrdenie o zaplatení, ktoré nepredstavuje daňový doklad – nie je na ňom vyčíslená DPH. Nový proces fakturácie sa vzťahuje na všetky spôsoby dobitia kreditu. O novom procese fakturácie sa dočítate nižšie. Výnimku môžu tvoriť papierové dobíjacie kupóny, ktoré boli do predaja uvedené ešte pred 31. 1. 2019 a budú sa dopredávať aj po 1. 2. 2019 v starom režime DPH.

Nový proces fakturácie predplatených služieb

Od 1. 2. 2019 sa zavádza proces vystavovania faktúr (daňových dokladov) k spotrebe kreditu. Predmetom fakturácie sa stáva kredit dobitý po 1. 2. 2019, ku ktorému už nedostanete daňový doklad pri jeho zakúpení. Faktúry vám budú, resp. nebudú vystavované podľa toho, či ste alebo nie ste v Tesco mobile zaregistrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ:

1. Som registrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ

Ak ste v Tesco mobile registrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (napr. SZČO) s IČO, IČ DPH, DIČ, faktúru (daňový doklad) vám automaticky vystavíme a bude vám zaslaná na váš e-mail alebo sídelnú adresu priebežne podľa potreby. Faktúru za spotrebovaný platený kredit vám vystavíme za predchádzajúci kalendárny mesiac vždy v priebehu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výnimkou bude faktúra za mesiac február 2019, ktorú vám zašleme spolu s marcovou faktúrou. O jej zaslaní budete vopred informovaný prostredníctvom SMS. Zúčtovacie obdobie bude vždy jeden kalendárny mesiac (od 1. – 30./31. daného mesiaca).

V prípade, že si budete chcieť zmeniť adresu doručovania alebo kontaktný e-mail, na ktorý vám bude faktúra zasielaná, môžete o zmenu požiadať jednoducho kontaktovaním Zákazníckej linky Tesco mobile na čísle 969.

Obsah faktúry:

Na faktúre bude uvedená iba spotreba nového kreditu, teda kreditu, ktorý ste si dobili po 1. 2. 2019 prostredníctvom dobitia v predajniach Tesco, cez bankomat, cez www.tescomobile.sk, Tipos terminály alebo prostredníctvom dobíjacích kupónov.

Fakturácia predplatených služieb sa nevzťahuje na:

 • Spotrebu kreditu nadobudnutého do 31. 1. 2019,
 • Pridelenie kompenzácie v prípade riešenia reklamácie.

Výnimkou môžu byť aj dobíjacie kupóny, ktoré boli do predaja uvedené ešte v starom režime pred 31. 1. 2019 a budú sa dopredávať aj po 1. 2. 2019. Dobitie kreditu s použitím starších kupónov sa nepremietne do vášho daňového dokladu. Pri týchto dobíjacích kupónoch totiž ako daňový doklad slúži doklad o ich zakúpení.

2. Nie som registrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ

V prípade, že v súčasnosti nie ste v Tesco mobile registrovaný ako právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, faktúra (daňový doklad) vám nebude automaticky vystavovaná a zasielaná. O generovanie a zasielanie faktúry môžete požiadať zavolaním na Zákaznícku linku Tesco mobile na číslo 969 v prípade ak:

 • máte záujem o registráciu ako podnikateľ alebo,
 • budete mať záujem o jednorazové vystavenie faktúry,
 • prípadne jej pravidelné zasielanie.

Spätné vygenerovanie faktúr po zaregistrovaní vašej žiadosti je možné maximálne za obdobie posledných troch kalendárnych mesiacov.

Zákaznícka linka 969
(0949 949 969)